vypadat

parecer, aparentar

Vypadá to, že...
Parece que...
paɾeθe ke
Vypadá skoro jako moje sestra.
Se parece mucho a mi hermana.
se paɾeθe mutʃo a mi eɾmana
Nevypadá na svůj věk.
No aparenta su edad.
no apaɾenta su eðað
Nevypadá na to. (jaký opravdu je)
No lo parece.
no lo paɾeθe
Vypadal dobře/hrozně.
Tenía un aspecto bueno/terrible.
tenia un aspekto bweno/teriβle
Vypadali šťastně.
Parecían felices.
paɾeθian feliθes
Jak vypadá?
¿Cómo es?, ¿Qué aspecto tiene?
komo es?ˌ ke aspekto tjene?
Jak vypadám? (Sluší mi to?)
¿Qué tal estoy?, ¿Cómo estoy?
ke tal estoj?ˌ komo estoj?
Jak to vypadá?
¿Cómo es?
komo es?
Ty (ale) vypadáš!
¡Qué pinta tienes!
ke pinta tjenes!
Vypadáš jako čuně.
Pareces un guarro.
paɾeθes un gwaro
Vypadal, jako že nemá tušení.
Parecía que no tenía ni idea.
paɾeθia ke no tenia ni iðea
No, vypadá to tak.
Pues sí, parece que sí.
pwes siˌ paɾeθe ke si
Vypadá to na déšť.
Parece que va a llover.
paɾeθe ke ba a ʎoβeɾ
To nevypadá příliš slibně/přesvědčivě.
No parece muy prometedor/convencedor.
no paɾeθe muj pɾometeðoɾ/kombenθeðoɾ
Vypadá to s ním bledě.
No tiene muchas esperanzas.
no tjene mutʃas espeɾanθas