provést

1(uskutečnit) realizar, efectuar, hacer

Provedli jsme nějaké změny.
Hemos hecho unos cambios.
emos etʃo unos kambjos
Cos to provedl?
¡Mira qué has hecho!
miɾa ke as etʃo!
Provádějí pokusy na zvířatech.
Hacen experimentos con animales.
aθen ekspeɾimentos kon animales
Co jste to tu prováděli?
¿Qué estabais haciendo aquí?
ke estaβajs aθjendo aki?
Co s tím provádíš?
¿Qué estás haciendo con eso?
ke estas aθjendo kon eso?
Nic neproveď!
¡No hagas ninguna tontería!
no aɣas ninguna tonteɾia!
Provedu!
Sí, señor.
siˌ seɲoɾ

2(po městě ap.) koho kde enseñar alg a algn, (jako průvodce) guiar a algn por alg

Provedu vás po městě.
Le enseñaré la ciudad.
le enseɲaɾe la θjuðað
Provedla mě po domě.
Me enseñó su casa.
me enseɲo su kasa
Provádí turisty.
Trabaja como guía turístico.
tɾaβaχa komo gia tuɾistiko