objevit

co descubrir, (najít) encontrar alg, dar con alg

Náhodou jsem objevil... (narazil na)
Di con...
di kon
Amerika byla objevena Kryštofem Kolumbem.
América fue descubierta por Cristóbal Colón.
ameɾika fwe deskuβjeɾta poɾ kɾistoβal kolon
Objevil jsi něco?
¿Has descubierto algo?
as deskuβjeɾto alɣo?
Objevili ropu.
Encontraron petróleo.
enkontɾaɾon petɾoleo
Tos objevil Ameriku!
¡Descubriste América!
deskuβɾiste ameɾika!