dost

bastante, suficiente

Máme dost času.
Tenemos bastante/suficiente tiempo.
tenemos bastante/sufiθjente tjempo
Měli jste dost? (o jídle)
¿Habéis comido bastante?
aβejs komiðo bastante?
Je dost chytrá na to, aby to věděla.
Es bastante inteligente para saberlo.
es bastante inteliχente paɾa saβeɾlo
Už toho mám dost.
Ya estoy harto., Ya estoy hasta las narices.
ja estoj aɾtoˌ ja estoj asta las naɾiθes
Dost na tom, že...
Basta que...
basta ke
Je dost chladno.
Hace bastante frío.
aθe bastante fɾio
(hovor.) Je dost dobrej.
Es realmente bueno.
es realmente bweno
Bude to o dost těžší.
Va a ser mucho más difícil.
ba a seɾ mutʃo mas difiθil
No to je dost! (no sláva)
¡Por fin!
poɾ fin!
dost často
bastante a menudo
bastante a menuðo
dost možná
es bien posible
es bjen posiβle
víc než dost
más que bastante, más que suficiente
mas ke bastanteˌ mas ke sufiθjente