závěr

conclusión f, (konec) fin m, final m

v závěru
al fin(al) de, a finales de
al fin(al) deˌ a finales de
na závěr, závěrem
para concluir/terminar, en conclusión
paɾa konklwiɾ/teɾminaɾˌ en konklusjon
úplně na závěr
por último
poɾ ultimo
Došli jsme k závěru, že...
Llegamos a la conclusión de que...
ʎeɣamos a la konklusjon de ke
Vyvodil (z toho) závěr, že...
Sacó la conclusión (de esto) que...
sako la konklusjon (de esto) ke
Nedělej ukvapené závěry.
No saques conclusiones precipitadas.
no sakes konklusjones pɾeθipitaðas