hrát si

na co jugar a alg, (předstírat) na co fingir, pretender (ser) alg

Hrají si na vojáky.
Juegan a los soldados.
χweɣan a los soldaðos
Nehraj si se mnou!
¡No juegues conmigo!
no χweɣes konmiɣo!
Na co si to hraješ?
¿Quién (te) crees que eres?, ¿Qué pretendes (con eso)?
kjen (te) kɾees ke eɾes?ˌ ke pɾetendes (kon eso)?
Už si s tím raději nehraj. (nevrtej do toho)
(Mejor) déjalo., Déjalo en paz/estar.
(meχoɾ) deχaloˌ deχalo en paθ/estaɾ
Pořád si na něco hraje.
Siempre está fingiendo algo.
sjempɾe esta finχjendo alɣo
hrát (si) na schovávanou
jugar al escondite
χuɣaɾ al eskondite