móda

moda f

To je teď v módě.
Eso ahora está de moda.
eso aoɾa esta de moða
Už to není v módě.
Ya está pasado de moda.
ja esta pasaðo de moða
... přichází (opět) do módy.
... vuelve a estar de moda.
... bwelβe a estaɾ de moða
Vychází to z módy.
Está pasando de moda.
esta pasando de moða
Je oblečená podle poslední módy.
Viste a la última (moda).
biste a la ultima (moða)
To je jen taková přechodná móda.
Es una moda que pasará rápido.
es una moða ke pasaɾa rapiðo
Půjdeme na módní přehlídku.
Iremos a ver un desfile de moda.
iɾemos a beɾ un desfile de moða
slavní módní návrháři
diseñadores de moda famosos
diseɲaðoɾes de moða famosos
módní slovo
palabra de moda
palaβɾa de moða