vědět

saber

Víš to jistě?
¿Lo sabes seguro?, ¿Estás seguro?
lo saβes seɣuɾo?ˌ estas seɣuɾo?
Dám vám vědět.
Le avisaré.
le aβisaɾe
nevím, (jak)...
No sé (cómo)...
no se (komo)
Nevěděl jsem o tom.
No lo sabía.
no lo saβia
Jak jsem to měl vědět?
¿Cómo podía saberlo?
komo poðia saβeɾlo?
Nevíte něco o...?
¿No sabe algo de...?
no saβe alɣo de?
Rád bych věděl...
Me gustaría saber...
me gustaɾia saβeɾ
To bych taky rád věděl.
Me gustaría saberlo.
me gustaɾia saβeɾlo
Já to věděl!
¡Ya lo sabía yo!
ja lo saβia jo!
Kdyby to tak věděla!
¡Ojalá supiera eso!
oχala supjeɾa eso!
Víte... (uvození)
Sabe...
saβe
Neví se, zda...
No se sabe si...
no se saβe si
Ví se o něm, že má...
Se sabe que tiene...
se saβe ke tjene
Pokud vím...
Que yo sepa...
ke jo sepa
Víš co...
Sabes que...
saβes ke
Co já vím.
Qué sé yo., Ni idea.
ke se joˌ ni iðea
Kdo ví!
¡Quién sabe!
kjen saβe!
Jeden nikdy neví.
Uno nunca sabe., Nunca se sabe.
uno nunka saβeˌ nunka se saβe
Tak abys věděl...
Solo para tu información...
solo paɾa tu infoɾmaθjon
Dej o sobě vědět! (ozvi se)
¡Hazme/Déjame saber de ti!
aθme/deχame saβeɾ de ti!
Víš si s tím rady?
¿Sabes qué hacer con eso?, ¿Puedes con eso?, ¿Sabes manejarlo?
saβes ke aθeɾ kon eso?ˌ pweðes kon eso?ˌ saβes maneχaɾlo?
To se ví!
¡Claro!, ¡Seguro!
klaɾo!ˌ seɣuɾo!