svobodný

libre, (nesezdaný) soltero

Jsem ještě svobodná.
Todavía estoy soltera.
toðaβia estoj solteɾa
Je svobodný nebo ženatý?
¿Está soltero o casado?
esta solteɾo o kasaðo?
Bylo to jeho svobodné rozhodnutí.
Fue su propia decisión., Lo hizo por su propia voluntad.
fwe su pɾopja deθisjonˌ lo iθo poɾ su pɾopja boluntað