zavést

1(vedením dostat) llevar, guiar

Zavedeš nás tam?
¿Nos llevarás allí?
nos ʎeβaɾas aʎi?
Zavedl jsem ji domů.
La llevé a casa.
la ʎeβe a kasa
Zavedu vás do jeho kanceláře.
Le llevaré a su despacho.
le ʎeβaɾe a su despatʃo
Zavedli mě do domu.
Me llevaron dentro de la casa.
me ʎeβaɾon dentɾo de la kasa

2(novinku ap.) introducir, establecer, (nainstalovat) instalar

Zavedli nové metody.
Introdujeron nuevos métodos.
intɾoðuχeɾon nweβos metoðos
Chtějí znovu zavést trest smrti.
Quieren restaurar la pena de muerte.
kjeɾen restauɾaɾ la pena de mweɾte
V domě ještě nezavedli elektřinu.
La electricidad todavía no está instalada en la casa.
la elektɾiθiðað toðaβia no esta instalaða en la kasa
zavést řeč na co
dirigir la conversación hacia alg
diɾiχiɾ la kombeɾsaθjon