přání

deseo m, (silné) anhelo m, (požadavek) petición f

Máte nějaké přání? (v obchodě)
¿Qué desea usted?
ke desea usteð?
Splnil mi mé přání.
Cumplió mi deseo.
kumpljo mi deseo
Na jeho přání se přestěhovala.
Se mudó a petición suya.
se muðo a petiθjon suja
Nemohu vyhovět vašemu přání.
No puedo acceder a su petición.
no pweðo akθeðeɾ a su petiθjon
Pošli mu přání. (přáníčko)
Mándale una tarjeta de felicitación.
mandale una taɾχeta de feliθitaθjon
písnička na přání
petición de una canción
petiθjon de una kanθjon