před, přede

delante de, ante, (časově) antes de, hace

Odešla před hodinou.
Se ha ido hace una hora.
se a iðo aθe una oɾa
Před mnoha lety...
Hace muchos años...
aθe mutʃos aɲos
Před nedávnem...
Hace poco...
aθe poko
Nevolej před pátou.
No llames antes de las cinco.
no ʎames antes de las θinko
Byl tam přede mnou.
Estuvo allí antes que yo.
estuβo aʎi antes ke jo
Stojíme před... (budovou ap.)
Nos encontramos delante de...
nos enkontɾamos delante de
Stojíme před... (problémem ap.)
Nos encontramos ante..., Estamos ante...
nos enkontɾamos anteˌ estamos ante
Počkám před bankou.
Esperaré delante del banco.
espeɾaɾe delante del banko
Dívej se přímo před sebe.
Mira hacia adelante.
miɾa aθja aðelante
Stane před soudem za...
Será procesado/enjuiciado por...
seɾa pɾoθesaðo/enχwiθjaðo poɾ
Přede mnou se nemusíš stydět.
No tienes que ser tímido conmigo.
no tjenes ke seɾ timiðo konmiɣo
Neříkej to před dětmi.
No lo digas delante de los niños.
no lo diɣas delante de los niɲos
Mají před námi náskok.
Nos aventajan., Nos llevan ventaja.
nos aβentaχanˌ nos ʎeβan bentaχa
Mám před zkouškou.
Me espera un examen., Tengo un examen por delante.
me espeɾa un eksamenˌ tengo un eksamen poɾ delante
Máš celý život před sebou.
Tienes toda tu vida por delante.
tjenes toða tu biða poɾ delante
Varoval mě před tebou/nebezpečím.
Me advirtió de ti/del peligro.
me aðβiɾtjo de ti/del peliɣɾo
Utekli před policií.
Escaparon ante la policía.
eskapaɾon ante la poliθia
Schoval jsem to před ním.
Lo escondí de él.
lo eskondi de el
Zachránili je před vyhynutím.
Les salvaron de la extinción.
les salβaɾon de la ekstinθjon
Dávám přednost pivu před vínem.
Prefiero la cerveza al vino.
pɾefjeɾo la θeɾβeθa al bino