těžký

pesado, (obtížný) difícil, complicado, (náročný) duro

Není to pro tebe moc těžké? (uneseš to?)
¿No es muy pesado para ti?, ¿No te pesa mucho?
no es muj pesaðo paɾa ti?ˌ no te pesa mutʃo?
Tahle taška je mnohem těžší.
Este bolso es mucho más pesado.
este bolso es mutʃo mas pesaðo
S ním je těžké vyjít.
Es difícil llevarse bien con él.
es difiθil ʎeβaɾse bjen kon el
To je těžká otázka.
Es una pregunta difícil.
es una pɾeɣunta difiθil
Děláš mi to ještě těžší.
Me lo haces más difícil.
me lo aθes mas difiθil
Nejtěžší ze všeho bylo...
Lo más difícil de todo era...
lo mas difiθil de toðo eɾa
Má těžký život.
Tiene una vida dura.
tjene una biða duɾa
Jsme v těžké situaci.
Estamos en una situación complicada.
estamos en una sitwaθjon komplikaða
Nedělej si z toho těžkou hlavu.
No te preocupes., No te comas la cabeza.
no te pɾeokupesˌ no te komas la kaβeθa