připravit

preparar, (stůl ap.) poner, (seznam ap.) confeccionar

Připravte se!
¡Prepárese!
pɾepaɾese!
(Jsi) Připraven?
¿Preparado?, ¿Estás listo?
pɾepaɾaðo?ˌ estas listo?
Připravte mi to.
Prepárelo para mí.
pɾepaɾelo paɾa mi
Budu to mít pro tebe připravené.
Lo tendré preparado para ti.
lo tendɾe pɾepaɾaðo paɾa ti
Připravíme mu překvapení.
Le prepararemos una sorpresa.
le pɾepaɾaɾemos una soɾpɾesa
Připravil jsem ti snídani.
Te he preparado el desayuno.
te e pɾepaɾaðo el desajuno
Připravit (se) ke startu, pozor, teď.
¡Preparados, listos, ya!
pɾepaɾaðosˌ listosˌ ja!
Připravila mě o všechny peníze.
Me quitó todo el dinero.
me kito toðo el dineɾo