obvykle

habitualmente, normalmente, comúnmente

V kolik hodin obvykle vstáváš?
¿A qué hora te levantas normalmente?
a ke oɾa te leβantas noɾmalmente?
Sejdeme se jako obvykle.
Quedamos como siempre.
keðamos komo sjempɾe