smůla

mala suerte f

Smůla!
¡Mala suerte!
mala sweɾte!
Přináší to smůlu.
Trae mala suerte.
tɾae mala sweɾte
To je smůla, jestli jsi neprošel.
Qué lástima si no has aprobado.
ke lastima si no as apɾoβaðo
mít smůlu
tener mala suerte
teneɾ mala sweɾte
Jestli hledáš Bruna, tak máš smůlu.
Si buscas a Bruno, no estás de suerte.
si buskas a bɾunoˌ no estas de sweɾte
Měl jsem tu smůlu, že jsem byl první.
Tuve la mala suerte de ser el primero.
tuβe la mala sweɾte de seɾ el pɾimeɾo
Měli smůlu, že to zmeškali.
Tuvieron la mala suerte de perderlo.
tuβjeɾon la mala sweɾte de peɾðeɾlo