velice, velmi

muy, (se slovesem) mucho

To zní velmi zajímavě.
Eso suena muy interesante.
eso swena muj inteɾesante
Je mi to velice líto.
Lo siento mucho.
lo sjento mutʃo
Jsem vám velice zavázán.
Le estoy muy agradecido.
le estoj muj aɣɾaðeθiðo
Velice se omlouváme.
Le pedimos mil disculpas.
le peðimos mil diskulpas
Pomohl byste mi? – Velice rád!
¿Podría usted ayudarme? – ¡Con mucho gusto!
poðɾia usteð ajuðaɾme? - kon mutʃo gusto!
Velmi rád vám pomohu!
Le ayudaré con mucho gusto.
le ajuðaɾe kon mutʃo gusto
Jste velice laskavý.
Usted es muy amable.
usteð es muj amaβle
velmi mnoho
muchísimo
mutʃisimo