zakázat

prohibir

Zakazuji ti, abys tam chodil.
Te prohíbo que vayas allí.
te pɾoiβo ke bajas aʎi
Doktor mi zakázal jíst sladké.
El médico me prohibió comer dulces.
el meðiko me pɾoiβjo komeɾ dulθes
Vláda zakázala veškeré protesty.
El Gobierno prohibió todas las protestas.
el goβjeɾno pɾoiβjo toðas las pɾotestas
Je to zakázáno.
Está prohibido.
esta pɾoiβiðo
Kouření zakázáno!
Prohibido fumar.
pɾoiβiðo fumaɾ
Pití je zde zakázáno.
Está prohibido beber aquí.
esta pɾoiβiðo beβeɾ aki
Do této oblasti je vstup zakázán.
Prohibido entrar en esta área.
pɾoiβiðo entɾaɾ en esta aɾea