uvítat, přivítat

dar la bienvenida, (pozdravit) saludar, (přijmout návštěvu) recibir

Dovolte mi, abych vás uvítal...
Permítanme darles la bienvenida...
peɾmitanme daɾles la bjembeniða
Vřele nás uvítali.
Nos dieron una cálida bienvenida.
nos djeɾon una kaliða bjembeniða
Běž se s nimi uvítat/přivítat.
Ve a saludarlos.
be a saluðaɾlos
Uvítali bychom vaše názory.
Agradeceríamos sus opiniones.
aɣɾaðeθeɾiamos sus opinjones