přesvědčit

convencer, persuadir, (ubezpečit) asegurar

Přesvědčil jste mě.
Me ha convencido.
me a kombenθiðo
Zkusím ho přesvědčit.
Trataré de convencerle.
tɾataɾe de kombenθeɾle
Přesvědčila mě, abych počkal.
Me persuadió que esperara.
me peɾswaðjo ke espeɾaɾa
Nenechá se přesvědčit.
No se deja convencer.
no se deχa kombenθeɾ