trvat

1(určitý čas) durar, komu co tardar algn en alg

Jak dlouho to potrvá? (zabere)
¿Cuánto durará?
kwanto duɾaɾa?
Jak dlouho trvá let?
¿Cuánto dura el vuelo?
kwanto duɾa el bwelo?
Trvá to nějakou dobu, ale...
Lleva un tiempo, pero...
ʎeβa un tjempoˌ peɾo
Chvíli to potrvá. (zabere)
Llevará/Ocupará un tiempo.
ʎeβaɾa/okupaɾa un tjempo
Nebude (to) trvat dlouho a/než...
No pasará mucho tiempo y...
no pasaɾa mutʃo tjempo i
Ať ti to dlouho netrvá.
Que no tardes mucho.
ke no taɾðes mutʃo
Co jim tak dlouho trvá?
¿Qué les lleva tanto tiempo?
ke les ʎeβa tanto tjempo?
Oblékání jí trvá celou věčnost.
Tarda siglos en vestirse.
taɾða siɣlos en bestiɾse
Netrvalo dlouho a...
No pasó mucho y...
no paso mutʃo i
Nic netrvá věčně.
Nada dura para siempre.
naða duɾa paɾa sjempɾe

2(na svém ap.) na čem insistir en alg

Trváte na tom?
¿Insiste en eso?
insiste en eso?
Trvám na tom.
Insisto en eso.
insisto en eso
Pokud na tom trváte...
Si insiste en eso...
si insiste en eso
Musím trvat na tom, aby tam šel.
Tengo que insistir que vaya allí.
tengo ke insistiɾ ke baja aʎi
Trvá na svém.
Se mantiene en sus trece.
se mantjene en sus tɾeθe