docházet

na co asistir a alg, frecuentar alg, (zásoby ap.) acabarse

Dochází na kurzy angličtiny.
Asiste a clases de inglés.
asiste a klases de ingles
Dochází nám palivo.
Se nos está acabando el combustible.
se nos esta akaβando el kombustiβle
Docházejí baterky.
Se están acabando las baterías., Las baterías están bajas.
se estan akaβando las bateɾiasˌ las bateɾias estan baχas
Dochází mi trpělivost.
Estoy perdiendo la paciencia.
estoj peɾðjendo la paθjenθja
Občas dochází k tomu, že...
A veces pasa que...
a beθes pasa ke
Pořád jim nedochází, jak je to nebezpečné.
Todavía no se dan cuenta de lo peligroso que es.
toðaβia no se dan kwenta de lo peliɣɾoso ke es
Už mu to dochází. (začíná chápat)
Empieza a entender/darse cuenta.
empjeθa a entendeɾ/daɾse kwenta