vyhodit, vyhazovat

tirar, echar, (do vzduchu ap.) arrojar, lanzar

Vyhodil jsem to. (do koše)
Lo tiré.
lo tiɾe
Nevyhazuj to.
No lo tires.
no lo tiɾes
Vyhodili ho z auta.
Le tiraron del coche.
le tiɾaɾon del kotʃe
Vyhodili ho z práce.
Lo echaron del trabajo.
lo etʃaɾon del tɾaβaχo
Vyhodil mě od zkoušky.
Me suspendió., Me echó del examen.
me suspendjoˌ me etʃo del eksamen
Vyhodili ho ze školy.
Lo expulsaron/echaron de la escuela.
lo ekspulsaɾon/etʃaɾon de la eskwela
Vyhodili most do vzduchu/povětří.
Volaron el puente.
bolaɾon el pwente
Vyhoď mě tady. (vysaď)
Déjame aquí.
deχame aki
(přen.) Vysavač vyhodil pojistky.
La aspiradora ha hecho saltar los plomos.
la aspiɾaðoɾa a etʃo saltaɾ los plomos
Vyhodili spoustu peněz za nové auto.
Despilfarraron/Se gastaron una fortuna en un coche nuevo.
despilfaraɾon/se gastaɾon una foɾtuna en un kotʃe nweβo
To jsou vyhozené peníze.
Es dinero tirado.
es dineɾo tiɾaðo
To je na vyhození. (nepoužitelné)
Es para tirarlo.
es paɾa tiɾaɾlo