přinést

llevar, (k mluvčímu) traer, (způsobit) causar

Přinesl bys mi skleničku?
¿Me traes un vaso, por favor?
me tɾaes un basoˌ poɾ faβoɾ?
Mám vám přinést židli?
¿Le traigo una silla?
le tɾajɣo una siʎa?
Přines mi ještě jeden.
Tráeme otro.
tɾaeme otɾo
Přineste si to s sebou.
Tráigalo consigo.
tɾajɣalo konsiɣo
Kdo přinesl ty květiny?
¿Quién ha traído las flores?
kjen a tɾaiðo las floɾes?
Dovolil jsem si přinést...
Me tomé la libertad de traer...
me tome la liβeɾtað de tɾaeɾ
Přines! (na psa)
¡Tráelo!
tɾaelo!
Jejich jednání přineslo výsledky.
Sus negociaciones dieron resultados.
sus neɣoθjaθjones djeɾon resultaðos
Komu to přináší prospěch?
¿Quién saca beneficio de ello?, ¿Quién se beneficia?
kjen saka benefiθjo de eʎo?ˌ kjen se benefiθja?
Přinesli nejvyšší oběť.
Hicieron el sacrificio supremo.
iθjeɾon el sakɾifiθjo supɾemo
přinést posun (v patovém jednání)
desempatar, superar el atolladero
desempataɾˌ supeɾaɾ el atoʎaðeɾo