slíbit

prometer

Slibuješ?
¿Lo prometes?
lo pɾometes?
Slíbils, že zavoláš.
Has prometido llamar.
as pɾometiðo ʎamaɾ
Nemohu vám nic slíbit.
No puedo prometerles nada.
no pweðo pɾometeɾles naða
Udělal, jak slíbil.
Hizo como había prometido., Hizo lo que había prometido.
iθo komo aβia pɾometiðoˌ iθo lo ke aβia pɾometiðo
slíbit komu věrnost
prometer/jurar fidelidad a algn
pɾometeɾ/χuɾaɾ fiðeliðað