hlas

voz f

Ztratil jsem hlas. (ochraptěl)
He perdido la voz.
e peɾðiðo la boθ
Budu muset zvýšit hlas.
Tendré que hablar más alto/subir la voz.
tendɾe ke aβlaɾ mas alto/suβiɾ la boθ
Poznal jsem ho po hlase.
Lo reconocí por la voz.
lo rekonoθi poɾ la boθ
Odpovídala tichým hlasem.
Respondía en voz baja.
respondia en boθ baχa
Dal jsem jim svůj hlas.
Voté por ellos.
bote poɾ eʎos
Získal nadpoloviční většinu hlasů.
Obtuvo la mayoría absoluta de los votos.
oβtuβo la majoɾia aβsoluta de los botos
Ozývají se nesouhlasné hlasy.
Se escuchan/oyen voces en contra.
se eskutʃan/ojen boθes en kontɾa