překvapit

sorprender, (zaskočit) pillar desprevenido, (udivit) asombrar

Překvapíme ho!
¡Vamos a sorprenderle!
bamos a soɾpɾendeɾle!
Dost nepříjemně mě to překvapilo.
Fue una sorpresa desagradable para mí.
fwe una soɾpɾesa desaɣɾaðaβle paɾa mi
To mě vůbec nepřekvapuje.
No es una sorpresa para mí., No me sorprende (en absoluto).
no es una soɾpɾesa paɾa miˌ no me soɾpɾende (en aβsoluto)
Nechte se překvapit!
¡Dejaos sorprender!
deχaos soɾpɾendeɾ!
Necháme se překvapit. (uvidíme)
Vamos a ver.
bamos a beɾ
Na cestě domů nás překvapila bouřka.
De camino a casa nos pilló una tormenta.
de kamino a kasa nos piʎo una toɾmenta
Vypadala překvapeně.
Pareció sorprendida/asombrada.
paɾeθjo soɾpɾendiða/asombɾaða
To je ale (příjemné) překvapení!
¡Qué sorpresa (más agradable)!
ke soɾpɾesa (mas aɣɾaðaβle)!
k mému překvapení...
a mi sorpresa...
a mi soɾpɾesa