trpět

čím sufrir alg, (mít nemoc) padecer (de) alg, (tolerovat) tolerar

Trpí bolestmi zad.
Sufre dolores de espalda.
sufɾe doloɾes de espalda
Lidé trpící cukrovkou...
La gente que padece (de) diabetes...
la χente ke paðeθe (de) djaβetes
Hlady (tu) netrpíme.
No padecemos hambre (aquí).
no paðeθemos ambɾe (aki)
Trpí nedostatkem sebevědomí.
Sufre falta de autoestima.
sufɾe falta de autoestima
Tohle vám nebudu trpět.
No le voy a tolerar eso.
no le boj a toleɾaɾ eso
A matka mu to trpí?
¿Y su madre se lo tolera?
i su maðɾe se lo toleɾa?