odejít

irse, marcharse, (ven) salir

Právě odcházím do práce.
Estoy a punto de salir al trabajo.
estoj a punto de saliɾ al tɾaβaχo
Už odešel do práce.
Ya se ha ido al trabajo.
ja se a iðo al tɾaβaχo
Kam odešli?
¿Adónde se fueron?
aðonde se fweɾon?
Než odejdeš, zhasni.
Antes de irte/salir apaga la luz.
antes de iɾte/saliɾ apaɣa la luθ
Odejděte prosím!
¡Váyase por favor!
bajase poɾ faβoɾ!
Odešel ze školy. (nechal ji)
Dejó la escuela/los estudios.
deχo la eskwela/los estuðjos
Odešel do důchodu.
Se jubiló.
se χuβilo
Odešel jsem ze zaměstnání.
Dejé mi trabajo.
deχe mi tɾaβaχo
Odešel od ní přítel.
Su novio la abandonó.
su noβjo la aβandono
Odešla nám pračka.
La lavadora se ha estropeado/roto.
la laβaðoɾa se a estɾopeaðo/roto