stoupat, stoupnout

subir, ascender, (šlápnout) na co pisar alg

Teplota stoupla.
La temperatura subió.
la tempeɾatuɾa suβjo
Ceny prudce stoupají.
Los precios suben abruptamente.
los pɾeθjos suβen aβɾuptamente
Hladina dále stoupá.
El nivel del agua sigue subiendo.
el niβel del aɣwa siɣe suβjendo
Napětí stoupá. (stupňuje se)
La tensión se intensifica.
la tensjon se intensifika
Stoupni si! (vstaň)
¡Ponte en pie!, ¡Levántate!
ponte en pje!ˌ leβantate!
Stoupněte si tamhle!
¡Póngase allí!
pongase aʎi!
Stoupni si do řady!
¡Alinéate!
alineate!
Nestoupejte na to!
¡No lo piséis!
no lo pisejs!
Sláva jí stoupla do hlavy.
La fama se le subió a la cabeza.
la fama se le suβjo a la kaβeθa