přiznat (se)

confesar, (uznat) reconocer, (připustit) admitir

Musím přiznat, že...
Debo reconocer que...
deβo rekonoθeɾ ke
Přiznávám, že jsem udělal chybu.
Admito/Reconozco que me he equivocado.
aðmito/rekonoθko ke me e ekiβokaðo
No, abych se přiznal...
Bueno, a decir verdad...
bwenoˌ a deθiɾ beɾðað
Dobře, přiznávám se!
¡Vale, lo confieso!
baleˌ lo konfjeso!
Jak sama přiznala...
Por su propia admisión...
poɾ su pɾopja aðmisjon
Přiznal vinu. (u soudu)
Confesó su culpa.
konfeso su kulpa