sledovat

1(jít za někým) seguir, perseguir

Sledují nás.
Nos están siguiendo.
nos estan siɣjendo
Sledujte šipky. (dovedou vás k cíli)
Seguid las flechas.
seɣið las fletʃas
Dali/Nechali ho sledovat.
Le hicieron vigilar.
le iθjeɾon biχilaɾ

2(věnovat pozornost) observar, mirar, (hlídat) vigilar

Sleduj mě!
¡Mírame!
miɾame!
Sledovali jsme to v televizi.
Lo vimos en la tele.
lo bimos en la tele
Pořád sleduje čas. (netrpělivě)
Todo el tiempo mira el reloj.
toðo el tjempo miɾa el reloχ
Sledují své vlastní zájmy.
Buscan sus propios intereses.
buskan sus pɾopjos inteɾeses
Co tím sleduješ? (zamýšlíš)
¿Qué pretendes conseguir con eso?
ke pɾetendes konseɣiɾ kon eso?