bílý

blanco, (bledý) pálido

Jím jenom bílé maso.
Como solo carne blanca.
komo solo kaɾne blanka
Byla bílá jak stěna.
Estaba pálida como la muerte.
estaβa paliða komo la mweɾte
Byl celý v bílém.
Estaba todo vestido de blanco.
estaβa toðo bestiðo de blanko
Máme to černé na bílém.
Lo tenemos por escrito.
lo tenemos poɾ eskɾito
Bílý dům zprávu dementoval.
La Casa Blanca desmintió la noticia.
la kasa blanka desmintjo la notiθja
obchod s bílým masem (s prostitucí)
trata de blancas
tɾata de blankas
bílý jogurt
yogur natural
joɣuɾ natuɾal
bílé pečivo
pan blanco
pan blanko
bílé límečky (úředníci)
cuellos blancos
kweʎos blankos
za bílého dne
a plena luz del día
a plena luθ del dia
bílá vrána
mirlo blanco
miɾlo blanko