vysvětlit

explicar, aclarar

Mohl byste mi to vysvětlit?
¿Podría explicármelo?
poðɾia eksplikaɾmelo?
Vysvětlím vám to na příkladu.
Se lo explicaré con un ejemplo.
se lo eksplikaɾe kon un eχemplo
Už jsi mu to vysvětlil?
¿Se lo has explicado ya?
se lo as eksplikaðo ja?
To se určitě vysvětlí.
Tiene que haber una explicación para eso., Seguramente se explicará.
tjene ke aβeɾ una eksplikaθjon paɾa esoˌ seɣuɾamente se eksplikaɾa
Záhada se vysvětlila.
El misterio se desveló.
el misteɾjo se desβelo
Nedovedu si to vysvětlit.
No me lo explico., No lo entiendo.
no me lo eksplikoˌ no lo entjendo
To sis špatně vysvětlil.
Lo has entendido/interpretado mal.
lo as entendiðo/inteɾpɾetaðo mal