světlo

luz f

Rozsviť světlo.
Enciende la luz.
enθjende la luθ
Zhasněte světla.
Apague las luces.
apaɣe las luθes
Světlo se rozsvítilo.
Se encendió la luz.
se enθendjo la luθ
Světla zhasla.
Las luces se apagaron.
las luθes se apaɣaɾon
Nesvítí vám přední světla.
No le funcionan los faros delanteros.
no le funθjonan los faɾos delanteɾos
Ještě/Už je světlo.
Todavía/Ya hay luz.
toðaβia/ja aj luθ
Je to vidět jen za (denního) světla.
Se puede ver solo a la luz del día.
se pweðe beɾ solo a la luθ del dia
Nečtěte si při slabém světle.
No leáis con poca luz.
no leajs kon poka luθ