uvěřit

komu/čemu creer (a) alg(n)

To ti neuvěří.
No va a creerte.
no ba a kɾeeɾte
Tomu nemohu uvěřit.
No me lo puedo creer.
no me lo pweðo kɾeeɾ
Lze jen těžko/stěží uvěřit...
Es difícil creer...
es difiθil kɾeeɾ
Málem bych ti to byl uvěřil.
Casi te lo hubiera creído.
kasi te lo uβjeɾa kɾeiðo
Uvěřil tomu. (nechat se napálit)
Se lo tragó., Picó.
se lo tɾaɣoˌ piko