společný

común, colectivo

Co to s tím má společného?
¿Qué tiene que ver con eso?
ke tjene ke beɾ kon eso?
Nemám s tím nic společného.
No tengo nada que ver con eso.
no tengo naða ke beɾ kon eso
mít co společného s kým
tener alg en común con alg
teneɾ en komun
Mají společné zájmy.
Tienen intereses comunes.
tjenen inteɾeses komunes
dělat co společně
hacer alg juntos
aθeɾ χuntos
dělat co společně s kým (ve spolupráci)
hacer alg en colaboración con algn
aθeɾ en kolaβoɾaθjon
(přen.) Snažíme se najít společnou řeč. (v jednání ap.)
Intentamos llegar a un acuerdo común.
intentamos ʎeɣaɾ a un akweɾðo komun