přednost

preferencia f, (priorita) prioridad f, (klad) ventaja f

To má přednost před...
Tiene prioridad sobre...
tjene pɾjoɾiðað soβɾe
Rodina má vždycky přednost.
La familia siempre tiene prioridad.
la familja sjempɾe tjene pɾjoɾiðað
Dávám přednost... před...
Prefiero... a/ante...
pɾefjeɾo... a/ante
Dal bych přednost něčemu...
Preferiría algo...
pɾefeɾiɾia alɣo
Dej přednost v jízdě! (značka)
¡Ceda el paso!
θeða el paso!
Kdo měl přednost (v jízdě)?
¿Quién tenía (la) preferencia/prioridad de paso?
kjen tenia (la) pɾefeɾenθja/pɾjoɾiðað de paso?
Jeho největší přednost je píle.
Su mejor cualidad es la diligencia.
su meχoɾ kwaliðað es la diliχenθja