znát se

conocerse

Znáte se?
¿Os conocéis?
os konoθejs?
Známe se velmi dobře.
Nos conocemos muy bien.
nos konoθemos muj bjen
Vůbec se neznáme.
No nos conocemos en absoluto.
no nos konoθemos en aβsoluto
neznat se ke komu (předstírat)
fingir no conocer a algn
finχiɾ no konoθeɾ