špatně

mal

Dopadlo to špatně.
Salió mal.
saljo mal
To nevypadá špatně.
No parece mal.
no paɾeθe mal
Je na tom špatně. (zdravotně)
Está mal., Se siente mal.
esta malˌ se sjente mal
(Ne)jsme na tom špatně. (hmotně)
(No) andamos mal de dinero.
(no) andamos mal de dineɾo
Je to napsané špatně. (pravopisně)
Está mal escrito.
esta mal eskɾito
Máš/Udělal jsi to úplně špatně.
Lo has hecho mal.
lo as etʃo mal
Jdou mi špatně hodinky.
Mi reloj va mal.
mi reloχ ba mal
Špatně jsme odbočili.
Tomamos la dirección equivocada.
tomamos la diɾekθjon ekiβokaða
Možná jste mě špatně pochopil.
Quizá me ha entendido mal.
kiθa me a entendiðo mal
Je mi špatně.
Me siento mal., No me siento bien.
me sjento malˌ no me sjento bjen
Je mu špatně od žaludku.
Tiene náuseas.
tjene nauseas
Udělalo se jí špatně. (slabo ap.)
Se mareó.
se maɾeo
V autě se mi dělá špatně.
Me mareo en coche.
me maɾeo en kotʃe
Je mi z tebe špatně!
¡Me das asco!
me das asko!
špatně placený
mal pagado
mal paɣaðo