potěšení

placer m

nacházet potěšení v čem, mít potěšení z čeho
encontrar placer en alg, disfrutar de alg
enkontɾaɾ plaθeɾˌ disfɾutaɾ
jen pro potěšení
solo por placer
solo poɾ plaθeɾ
Je mi potěšením (poznat vás).
Es un placer/Encantado de conocerle.
es un plaθeɾ/enkantaðo de konoθeɾle
Bude mi/Bylo by mi potěšením...
Será/Sería un placer...
seɾa/seɾia un plaθeɾ
S potěšením vám oznamuji, že...
Les informo con mucho gusto/gran placer que...
les infoɾmo kon mutʃo gusto/gɾan plaθeɾ ke
Bylo mi potěšením.
Mucho gusto.
mutʃo gusto
Potěšení je na mé straně.
El placer es mío.
el plaθeɾ es mio