zpátky, zpět

atrás, de vuelta

Pojď/Vrať se zpátky!
¡Vuelve!
bwelβe!
Hned budu zpátky.
Vuelvo enseguida.
bwelβo enseɣiða
Už jsou zpátky.
Ya han vuelto.
ja an bwelto
Ať mi zavolá zpátky.
Dile que me devuelva la llamada.
dile ke me deβwelβa la ʎamaða
Je to tak dva roky zpátky.
Fue hace unos dos años.
fwe aθe unos dos aɲos
po cestě zpět
de vuelta
de bwelta