obtěžovat

molestar, (rozčilovat) enfadar, enojar

Promiňte, že vás obtěžuji.
Siento molestarle.
sjento molestaɾle
Neobtěžuji?
¿(No) molesto?
(no) molesto?
Kdyby vás to příliš neobtěžovalo, chtěl bych...
Si no les molesta mucho, quisiera...
si no les molesta mutʃoˌ kisjeɾa
Sexuálně ji obtěžoval.
La acosó sexualmente.
la akoso sekswalmente