zábava

diversión f, divertimiento m, entretenimiento m

Příjemnou zábavu!
¡Pásalo bien!
pasalo bjen!
Je s ním zábava.
Uno se divierte con él.
uno se diβjeɾte kon el
S tebou není žádná zábava.
No eres divertido.
no eɾes diβeɾtiðo
(iron.) Znám lepší zábavu než...
...no es mi idea de diversión.
...no es mi iðea de diβeɾsjon
Zkazil nám zábavu.
Nos aguó la fiesta.
nos aɣwo la fjesta
A je po zábavě., Konec zábavy. (je po legraci)
La fiesta se acabó.
la fjesta se akaβo
pro zábavu
para divertirse, por diversión
paɾa diβeɾtiɾseˌ poɾ diβeɾsjon