dorazit

llegar, acudir, (k mluvčímu) venir

Kdy tam dorazíš?
¿Cuándo llegarás?
kwando ʎeɣaɾas?
Když jsem dorazil do Tunisu...
Cuando llegué a Túnez...
kwando ʎeɣe a tuneθ
Dorazili jsme tam včas.
Llegamos a tiempo.
ʎeɣamos a tjempo
Doraz to! (pití)
¡Acábalo!, ¡Apúralo!
akaβalo!ˌ apuɾalo!