nejdřív

1(ne dříve než) como (más) pronto, no antes de

Přijď co nejdřív.
Ven lo más pronto posible.
ben lo mas pɾonto posiβle
Mohu přijet nejdřív v pět.
Puedo llegar como más pronto a las cinco.
pweðo ʎeɣaɾ komo mas pɾonto a las θinko

2(v první řadě) primero

Byl tam nejdřív ze všech.
Llegó primero., Fue el primero al llegar.
ʎeɣo pɾimeɾoˌ fwe el pɾimeɾo al ʎeɣaɾ
Nejdřív se vyzuj.
Primero quítate los zapatos.
pɾimeɾo kitate los θapatos
Nejdřív se mě báli.
Al principio me temieron.
al pɾinθipjo me temjeɾon