věk

edad f

Dožil se vysokého věku.
Cumplió muchos años.
kumpljo mutʃos aɲos
Zemřela ve věku osmdesáti let.
Murió a la edad de ochenta años.
muɾjo a la eðað de otʃenta aɲos
Na svůj věk je docela malý.
Es bastante pequeño para su edad.
es bastante pekeɲo paɾa su eðað
Vůbec nevypadá na svůj věk.
No aparenta su edad en absoluto.
no apaɾenta su eðað en aβsoluto
Neviděl jsem tě (celé) věky.
Llevo siglos sin verte.
ʎeβo siɣlos sin beɾte
v každém věku
en cada edad
en kaða eðað