jídlo

comida f, plato m, alimento m

Co je k jídlu?
¿Qué hay para comer?
ke aj paɾa komeɾ?
Dal bych si něco k jídlu.
Me comería algo.
me komeɾia alɣo
Máte něco k jídlu?
¿Tenéis algo para comer?
tenejs alɣo paɾa komeɾ?
Dáš si něco k jídlu?
¿Quieres algo de comer?, ¿Quieres comer algo?
kjeɾes alɣo de komeɾ?ˌ kjeɾes komeɾ alɣo?
Zajdeme někam na jídlo.
Vamos a salir a/para comer.
bamos a saliɾ a/paɾa komeɾ
Kup něco k jídlu.
Compra algo para comer.
kompɾa alɣo paɾa komeɾ
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
¿Cuál es su plato preferido?
kwal es su plato pɾefeɾiðo?
Jsem v jídle docela vybíravý.
Soy bastante delicado con la comida.
soj bastante delikaðo kon la komiða
Vyhýbám se sladkým jídlům.
Evito la comida dulce.
eβito la komiða dulθe
Jezte méně tučných jídel.
Comed menos grasa.
komeð menos gɾasa
To není k jídlu.
Eso no se puede comer.
eso no se pweðe komeɾ
Při jídle nemluvte.
No habléis durante la comida.
no aβlejs duɾante la komiða