změnit se

cambiar, modificarse, transformarse

Hodně se změnil.
Cambió mucho.
kambjo mutʃo
Změnila se k horšímu/lepšímu.
Cambió para peor/mejor.
kambjo paɾa peoɾ/meχoɾ
To se brzy změní.
Eso pronto cambiará.
eso pɾonto kambjaɾa
Nic se nezměnilo.
No ha cambiado nada.
no a kambjaðo naða