yo, (mě) me, (mně)

Já (ne)jsem...
Yo (no) soy...
jo (no) soj
Já sám to nevím. (zdůraznění)
Yo mismo no lo sé.
jo mismo no lo se
Já bych řekl...
Yo diría que...
jo diɾia ke
To jsem já.
Soy yo.
soj jo
Já ne.
Yo no.
jo no
Mám hlad. – Já taky.
Tengo hambre. – Yo también.
tengo ambɾe - jo tambjen
Byla stejně stará jako já.
Tenía la misma edad que yo.
tenia la misma eðað ke jo
Co já vím?
¿Yo qué sé?, ¿Qué sé yo?
jo ke se?ˌ ke se jo?
Dej mi to.
¡Dámelo!
damelo!
Co ode chce?
¿Qué quiere de mí?
ke kjeɾe de mi?
Pojďme ke mně. (domů)
Vamos a mi casa.
bamos a mi kasa
Pojď se mnou.
Ven conmigo.
ben konmiɣo
Co se mě týče...
En cuanto a mí..., En lo que me concierne...
en kwanto a miˌ en lo ke me konθjeɾne
Pro mě za mě.
Por mí.
poɾ mi